Els nostres clients

El valor afegit que aporta la nostra visió global dels projectes, la qualitat en la seva execució i el control de tot el procés ens ha fet guanyar la confiança de múltiples clients tant privats com públics, que ens han triat per desenvolupar nombrosos projectes, confiant en el nostre treball en més d’una ocasió.

Alguns dels nostres clients són: Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Pont de Molins, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies, Ajuntament de Pau, Ajuntament de La Jonquera, Fundació Clerch i Nicolau, Transports Calsina Carré, Hotel Can Xiquet, Clínica Bofill, Fundació Privada Miquel, Patronat de la Catequística, Petrem, Nova Cadieisa, Impex, Garcia de Pou, Promo Rodas 2005, Sanar Trade, Playa de Ampuriabrava.

ajuntament de figueres - A quipont de molins - A quiCastello - A quiRoses - A quiSauscamallera - A quiAjuntament de Pau - A qui                                                         logotip ajuntament jonquera 300x136 1 e1705053229658 - A quilaclerch - A quicalsinacarre - A quicanxiquet - A quibofill - A quimiquel alimentacio - A quilacate - A quipetrem - A quinova cadieisa - A qui                                               Impex - A qui    Garcia de Pou - A qui