Els nostres clients

El valor afegit que aporta la nostra visió global dels projectes, la qualitat en la seva execució i el control de tot el procés ens ha fet guanyar la confiança de múltiples clients tant privats com públics, que ens han triat per desenvolupar nombrosos projectes, confiant en el nostre treball en més d’una ocasió.

Alguns dels nostres clients són: Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Pont de Molins, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies, Ajuntament de Pau, Fundació Clerch i Nicolau, Transports Calsina Carré, Hotel Can Xiquet, Clínica Bofill, Fundació Privada Miquel, Patronat de la Catequística, Petrem, Nova Cadieisa, Promo Rodas 2005, Sanar Trade, Playa de Ampuriabrava.

ajuntament de figueres - A quipont de molins - A quiCastello - A quiRoses - A quiSauscamallera - A quilaclerch - A quicalsinacarre - A quicanxiquet - A quibofill - A quimiquel alimentacio - A quilacate - A quipetrem - A quinova cadieisa - A qui