Amb qui

Desenvolupem el nostre treball col·laborant amb especialistes d’altres camps per a poder afrontar els reptes de cada projecte i poder garantir la qualitat dels mateixos.

Des dels nostres inicis en la professió hem establert col·laboracions amb:

Josep Alegrí Padern, arquitecte tècnic

Ricard Anson Garriga, arquitecte tècnic

Antoni Blázquez Boya, arquitecte estructurista

Robert Boix Bellsolà, project manager i gestió obres

Josep Maria Canet Brossa, enginyer

Lluís Castillo Viudez, topògraf

Pere Claveria Segú, topògraf

Joan Coll Castelló, enginyer tècnic industrial

Laura Corsunsky Zeitune, advocada dret urbanístic

Marta Cos Roig, arquitecta

David Culubret Matas, tècnic desenvolupament projectes

Santi Cholbi, delineant projectista

Assumpta Ferrer Huguet, arquitecta

Miquel Fort Costa, geòleg

Xavier Frigola Mercader, enginyer

Lluís Guanter Feixas, arquitecte estructurista

Joan Macau Font, geòleg

Robert Mas Santana, enginyer de ponts i camins

Josep Massó Aceña, enginyer

Margarita Moll Pons, topògrafa

Lluis Pau Gratacós, advocat dret urbanístic

Narcís Pérez Moratones, advocat dret urbanístic

Eugènia Poch Gardella, arquitecta

Xavi Pujol Serra, arquitecte tècnic

Marcel Pujulà Custojà, enginyer

Josep Ramis Pagès, enginyer

Pere Ribot Panosa, arquitecte tècnic

Joan Antoni Rodeja Roca, arquitecte

Lluis Rodeja Roca, arquitecte

Ricard Ruiz de Morales Casademont, enginyer

Joan Saballs Mercader, project manager i gestió d’obres

Xavier Soy Ros, advocat dret urbanístic

Jordi Tàrrega Torrent, topògraf

Jaume Torrent Genís, arquitecte

Joan Vila Güell, advocat dret urbanístic