RESIDENCIAL ERATO. FIGUERES (2016)
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2007)

L’edifici es desenvolupa formalment disposant de la Clínica Bofill a planta baixa i primera, d’una sala polivalent a planta baixa, aparcament a planta soterrani i habitatges a les resta de les plantes. La distribució d’aquestes plantes és de 11 habitatges per planta excepte la última que consta de 6. A la planta segona i tercera s’organitzen a partir del distribuïdor central, quedant situats uns habitatges encarats cap al carrer de les Escoles i amb orientacions a est, i els altres cap al pati d’illa amb orientacions a oest. La planta quarta s’organitza també amb un eix distribuïdor, però aquesta vegada no central, per tal de fer uns habitatges més grans orientats a est (cap al carrer Escoles) i a l’altre costat uns rentadors que donen a pati d’illa. En total consta de 28 habitatges.

Aquests habitatges s’han dissenyat de tal manera que poden tenir dues possibilitats en planta, poden ser tot un espai únic sala-equip cuina on també hi ha l’habitació incorporada i si el propietari ho veu convenient, es pot independitzar l’habitació de la resta de l’habitatge.