REHABILITACIÓ TEATRE LA CATE. FIGUERES (2011)
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2007)

El projecte de rehabilitació de l’edifici Patronat de la Catequística, conegut com La Cate i declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) al 2015 es va dividir en 3 fases:

Fase 1: Edificació dels nous caus per l’Agrupament escoltes.
Aquesta nova construcció se situa a la part oest del solar. Aquest volum es distribueix tot en una sola planta on s’hi ubiquen 5 aules, un sanitari adaptat i també hi ha un petit magatzem pels caus.

Fase 2.a: Camerins
A tota l’ala nord es fa una construcció nova de planta baixa on s’instal·len els camerins, l’escala per accedir a les plantes altes de la part tècnica del teatre i els sanitaris del públic. En el vestíbul posterior s’hi ha fet tres claraboies.

Fase 2.b: Adequació de la sala de teatre
Al teatre s’hi accedeix a través del vestíbul lateral, que originàriament era un espai molt fosc, fred i estructuralment força degradat, per això es proposà fer-hi un sostre completament nou amb sis lluernaris, per aconseguir una il·luminació natural i més agradable. Aquest vestíbul serveix com a sala d’exposicions. La sala del teatre es projectà per una ocupació màxima de 300 espectadors. S’ha canviat totalment la imatge inicial amb un fals-sostre de forma inclinada i discontinua, és a dir, produint uns rassalts, pel que s’aconsegueix una millor propagació del so a tots els punts de la sala i en aquests desnivells és des d’on s’hi projecta la llum i la climatització. Les parets estan revestides de plaques de pladur amb microperforacions, per tal de millorar l’acústica d’aquest espai. La caixa escènica, que és el volum construït que avarca des del nivell inferior de l’escenari fins a la coberta passant per tots els locals tècnics està completament sectoritzada tal com indica la normativa del codi tècnic de la seguretat en cas d’incendi

Fase 3: Adequació de l’edifici històric: Hotel d’entitats (en fase de projecte executiu)
L’accés principal de l’edifici de La Catequística es produeix per la porta central que es troba situada en el primer cos de tota l’edificació. Des d’aquest vestíbul central es farà una nova escala i ascensor per accedir a la planta primera. En la planta baixa s’hi troba la sala petita que és una sala d’actes rehabilitada recentment i el bar-restaurant que també ha estat restaurat, per això aquests dos espais es mantenen tal i com estan ara. I en la planta primera s’hi ubicarà l’hotel d’entitats on a través del pas central es distribuiran diferents sales.