REHABILITACIÓ MAS CAN SERRA. LA JONQUERA (2004)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2004)

El projecte manté estrictament la volumetria exterior original, tot procedint a la seva adequació interior per a un ús residencial desenvolupat bàsicament en planta primera i altell existent, i destina la planta baixa per a dependències auxiliars de celler, magatzem, sala per cel.lebracions i gimnàs amb una minipiscina.

En planta primera es distribueix una sala de dimensions notables, una cuina-menjador i tres dormitoris amb dos banys. Es disposa així mateix una altra sala com a biblioteca i una saleta de pas com a zona de llar de foc. En els altells existents s’adequa una cambra per a convidats i una zona de llibreria sobre l’espai de la sala principal.

També es rehabilita una construcció adjacent que tenia el sostre enrunat com a garatge, a la qual s’adossa com a construcció enterrada unes sales de servei que per les seves característiques i requeriments tècnics no permeten ser ubicades a les sales de planta baixa de la masia.

Formalment, es resituen algunes obertures originals, per tal d’adequar-les a la distribució interior, i es practica alguna obertura nova, seguint sempre els criteris compositius i materials existents.