Imatges 1 Plànols 1 2 3 4

REFORMA NAU PER A BOTIGA DE VINS. FIGUERES (2015)
Avantprojecte
En col·laboració amb Marta Cos, arquitecta

Es tracta de la reforma d’una nau de superfície aproximada de 800 m2 situada en cantonada. El projecte consisteix en la redistribucció interior per adequar-ho a les necessitats de la cooperativa: zona d’ús comercial, zona d’ús bar-restaurant, zona d’ús administratiu i zona d’emmagatzematge. A més es modifica la façana en l’obertura d’accés al magatzem.