REFORMA LOCAL IMMOBILIÀRIA. FIGUERES (2010)
Projecte i activitat
En col·laboració amb Jaume Torrent a la fase de projecte (2007)

Reforma interior de planta baixa per adequar-lo a ús de local d’immobiliària. En aquesta planta baixa es modifiquen les obertures de façana, fent-les més grans per convertir-les en aparadors; l’estructura es manté quasi tota, ja que està en bon estat, excepte la part de façana on s’enderroca un tros de paret de càrrega i es substitueix per uns pilars metàl·lics que sustenten dues bigues que suporten dos arcs existents; i interiorment es decideix enderrocar els envans interiors ja que no tenen cap característica d’interès ni valor arquitectònic i així poder aconseguir un espai més net i diàfan.