REFORMA HABITATGES, FIGUERES (2019)

Reforma d’edifici plurifamiliar amb dos habitatges i local comercial.