Reforma habitatge (2022)
Finalitzat.

Reforma d’un habitatge en edifici plurifamiliar.