Imatges 1 2 3 Plànols 1 2

REFORMA EDIFCI BENZINERA (2021)

En fase de construcció.

Reforma de la part comercial de la benzinera