Imatges 1 Plànols 1 2 3

REFORMA HABITATGES, EL PORT DE LA SELVA (2019)
En fase de projecte.

Reforma de dos habitatges en edifici plurifamiliar.