PLA ESPECIAL URBANÍSTIC HOTEL CAN XIQUET. CANTALLOPS (2011)
Aprovació definitiva
En col·laboració amb Joan Antoni Rodeja, arquitecte

El terme municipal de Cantallops se situa a cavall de les muntanyes de l’Albera i els primers camps de cultiu del pla de l’Empordà. La masia de Can Xiquet, objecte del present document, es troba situada molt a prop del municipi, en una zona relativament elevada i planera amb boscos de suros, sobretot per la seva part meridional, i gaudeix d’unes excel·lents vistes a la plana de l’Empordà. La seva edificació original és molt poc visible degut a les sureres de la part meridional i a un petit turonet existent en la seva part septentrional.

Amb l’ànim de regular els usos i condicions de rehabilitació i ampliació de la masia, es redacta el present Pla Especial. Actualment, la masia ja es troba rehabilitada per l’ús hoteler, però es vol ampliar el nombre d’habitacions i construir una sala-menjador per tal de poder potenciar l’activitat hotelera i fer-la econòmicament més sostenible.

Amb caràcter general, la proposta es centra en ordenar les edificacions existents preveient una ampliació de 21 habitacions pel costat de ponent del conjunt, on actualment existeixen unes edificacions auxiliars de planta baixa. Aquest cos de planta baixa se situa aprofitant el desnivell del terreny i la seva coberta serà enjardinada. Per sobre aquest volum i de forma més reculada, se situarà un segon cos d’una planta amb coberta de coure, per l’ús de sala de reunions i menjador. En aquesta proposta, se substitueixen els annexos impropis de ponent del conjunt per una edificació més integrada en el paisatge.