PLA ESPECIAL URBANÍSTIC APARCAMENT DE CARAVANES. CASTELLÓ D’EMPÚRIES (2017)
Avanç de pla

La finca es troba classificada en sòl no urbanitzable i el present Pla especial urbanístic proposa assignar al seu àmbit, d’aproximadament 9ha, els usos relacionats amb l’activitat d’emmagatzematge, guarda i aparcament de caravanes, autocaravanes, remolcs tenda i similars, sense que constitueixin en cap cas l’ús de càmping. La concreció dels usos que es desenvoluparan en aquesta finca són:

  1. Àrea d’hivernatge
  2. Àrea d’oficina
  3. Àrea Accés, entrega i lliurament
  4. Àrea de recepció
  5. Nau de manteniment
  6. Àrea aparcament visites