Imatges 1 2 3 Plànols 1

PISCINA ENTRE MITGERES. NAVATA (2007)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2007)

Aquest volum en forma de L es troba a la part sud i oest de la parcel·la fent mitjanera per tal d’arrecerar les vistes des del públic i quedar el jardí més protegit. Aquesta construcció és per ubicar-hi una sala amb cuina i rebost, un lavabo, una sauna i una sala per la maquinària de la piscina.

La piscina s’ubicarà a la part central lliure, on el seu perímetre tindrà paviment de pedra per arribar a les diferents parts del volum edificat i entre mig s’hi trobarà la part enjardinada.

Volumètricament s’ha intentat seguir l’estil de l’edifici ja existent, així aquest nou volum es projecta d’una forma racional amb obertures grans enfocades cap al gran jardí i a la piscina.