PANTEÓ. FIGUERES (2006)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2006)

A nivell simbòlic, la construcció consisteix en la disposició d’un mur que ens trobem frontalment en accedir al segon recinte del cementiri i en fa de teló de fons del projecte. Aquest mur, en pedra de Figueres sorrejada, té gravat en tot el seu perímetre un seguit d’espigues de blat, que simbolitza d’un banda el paisatge de l’Empordà (un camp de blat), però també i en el camp espiritual simbolitza l’Eucaristia, el Pa de la Vida.

Atantsant-se a aquest mur, però sense tocar-lo, un paviment també en pedra de Figueres buixardada, en lloses que surten en voladiu sobre el basament, constitueixen el pla físic i espiritual, elevat del sòl, on es conforma el monument funerari.

Una senzilla figura geomètrica en forma de cub, conformada exteriorment en marbre verd conforma el recinte funerari, on es disposen dos nínxols sobreposats, de grans dimensions, per acollir els fèretres.

Una senzilla llosa fa de cobertura a aquest recinte funerari i es recolza suaument en tres petits pilanets sobre el mur de pedra. Des de l’espai cobert i a sopluig entre el mur i el recinte funerari s’accedeix als dos nínxols destinats a acollir els fèretres, i on constaran les inscripcions corresponents.