NAU LOGÍSTICA I OFICINES CALSINA CARRÉ. PONT DE MOLINS (2017)
En construcció
En col·laboració amb Blázquez-Guanter a la fase d’estructura 

Aquest edifici es projecta en dos volums ja que es sectoritza les dues funcions, és a dir, un volum és per la nau logística i l’altre volum té la funció d’oficines. Aquests dos prismes s’interseccionen amb angle no perpendicular. La nau logística es desenvolupa en planta baixa (on es carrega i descarrega la mercaderia dels camions a partir dels 28 molls) elevada a 1,10 respecte el terreny. Les oficines es desenvolupen en dues plantes: la planta baixa està formada per la zona dels camioners (menjador, vestuaris, bugaderia,…) i la zona de formació; en la planta primera se situa l’oficina pròpiament dita.

Un dels punts importants del projecte considerats és la sectorització que hi ha dins la mateixa nau. La nau logística està constituïda per tres sectors d’incendis diferenciats, cadascun d’ells de Risc Intrínsec Mig de nivell.

Imatge 1 i 2: Jordi Mas
Gestió d’obres: Gestió Integral d’obres