CONCURS HABITATGE UNIFAMILIAR, EL FAR D’EMPORDÀ (2019)
Concurs no adjudicat.

Participació per invitació en el concurs de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat de superfície aproximada 500 m2.