Imatges 1 Plànols 1 2 3

HABITATGE UNIFAMILIAR, VILAFANT (2019)
En fase de projecte.

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.