HABITATGE UNIFAMILIAR, LLERS (2023)

 

Construcció d’un habitatge unifamiliar cantoner amb una mitgera distribuït en dues plantes.