HABITATGE UNIFAMILIAR, LLERS (2022)

En fase de construcció.

 

Construcció d’un habitatge unifamiliar cantoner amb una mitgera distribuït en dues plantes.