Imatges 1 Plànols 1 2 3 4

HABITATGE UNIFAMILIAR, FIGUERES (2019)
En fase de projecte.

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres.