Plànols 1 2 3

FOTOVOLTAIQUES, PERALADA (2018)
En fase projecte.

Consisteix en donar subministrament elèctric i aigua calenta sanitària a través d’energies renovables amb plaques fotovoltaiques i tèrmiques, a una finca ubicada dins del terme municipal de Peralada.
Es projecta la instal·lació de 72 plaques fotovoltaiques i 12 plaques tèrmiques amb la construcció corresponent de la línia soterrada fins a l’edificació, per obtenir part de l’electricitat i l’aigua calenta sanitària de fonts renovables per donar servei al turisme rural que s’està implantant.