FARMÀCIA. VILAFANT (2010)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2005)

Es desenvolupa formalment en una sola volumetria alineant-se en els dos carrers que dóna front, excepte a la cantonada on es resolt amb forma d’arc, per tal d’aconseguir que totes les estances siguin agradables, ventilin i rebin llum natural al màxim possible. És un edifici en testera, desenvolupant-se en planta baixa la oficina de farmàcia i la planta pis l’habitatge unifamiliar.

La coberta és a dues aigües, una part d’aquesta està conformada com una coberta inclinada convencional i una altra part, és coberta lleugera amb encavallades de fusta.

Els materials i acabats són simples i clars on predomina el color blanc en el parament i a les fusteries. Però a la façana nord-oest, en planta baixa, es revesteix amb un aplacat de fusta de color beix clar.