Imatges 1 2 3 4 Plànols 1

EDIFICI ROYAL, FIGUERES (2019)

Arranjament i recuperació d’elements ornamentals de façana.