ESTABLIMENT HOTELER I APARTAMENTS. GARRIGUELLA (2004)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2004)

L’edifici es destina a establiment hoteler i dos apartaments. Es tracta per tant d’un edifici de nova planta, si bé per trobar-se colindant amb un edifici existent destinat a bar-restaurant, es reforma una petita part d’aquest per a situar-hi la recepció i serveis sanitaris, així com es reforma part de l’actual cuina, estenent-la cap al nou edifici i situant a la planta inferior cambres frigorífiques i magatzems vinculats.

Es desenvolupa formalment en 4 nivells: En el nivell inferior, es disposa la planta d’aparcament i el nucli de comunicacions verticals (escala i ascensor). El següent nivell disposa d’un accés de veïns als dos apartaments, cada un d’ells amb un dormitori amb equip de cuina incorporat a la sala. Disposa aquest nivell també de les dependències auxiliars de l’hotel (vestidors personal, magatzems i cambres frigorífiques de la cuina). El tercer nivell incorpora una terrassa descoberta on es disposa una petita piscina oberta capa el carrer i un porxo que l’envolta per dos costats, a mena d’umbracle i que pot ser utilitzat com a menjador d’estiu del restaurant existent o bé per servir esmorzars si s’ofereix aquest servei. Incorpora a més les habitacions 01, 02 i 03, dos de les quals són de tipus “suite”. En aquest mateix nivell es reforma part de l’edifici existent adequant la cuina del restaurant i ampliant-la en la part d’edifici de nova planta, així com reformant part de l’edifici existent per ubicar-hi la recepció, els banys i dutxes al servei de la piscina, i un office de planta. A la planta superior s’hi ubiquen les habitacions 101, 102, 103, 104, i 105, algunes de les quals disposen de terrassa exterior.

A nivell formal, les plantes que tenen la consideració de soterranis, es revesteixen amb un mur de pedra conformant compositivament un sòcol o basament, sobre el qual s’aixequen en cada cas dos plantes amb obertures composades verticalment, i tractament de façana arremolinat i pintat.