EDIFICI PLURIFAMILIAR. FIGUERES (2014)
En col·laboració amb Eugènia Poch, arquitecta

Es tracta d’una construcció sobre dos edificis catalogats confrontants, dels qual, s’havia de mantenir la façana principal de cadascun i on es distribueixen sis habitatges i un local en planta baixa.

El projecte de l’edificació va considerar unir els dos solars originàriament independents, amb un edifici entre mitgeres (un lateral no construït) i amb façana a dos carrers, format per una planta baixa, dues-tres plantes pis (segons la façana existent que s’ha de mantenir), espai sotacoberta i coberta inclinada a dues aigües.

A la planta baixa s’hi ubica el nucli d’accés als habitatges. De forma independent i també des del mateix carrer La Jonquera es té accés al local comercial.

Les plantes pis es distribueixen amb dos habitatges per replà en planta primera, amb tres habitatges en planta segona i un habitatge en planta tercera amb aprofitament de l’espai sotacoberta per a l’ampliació dels habitatges de la darrera planta, reculant-ne la façana posterior creant unes terrasses que permeten la ventilació i il·luminació de les estances.