EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2022)

Reforma d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa sense ús ni distribució i tres plantes pis distribuït en  tres habitatges. Canvi de distribució i incorporació d’ascensor.