Imatges 1 2 Plànols 1 2 3

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2021)

En fase de direcció d’obra.

Reforma d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa sense ús ni distribució i tres plantes pis distribuït en  tres habitatges. Canvi de distribució i incorporació d’ascensor.