EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2023)
En fase de construcció.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb dos habitatges i un local, amb accés des de dos carrers.