Imatges 1 Plànols 1 2 3

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2018)
En fase de projecte.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb dos habitatges i un local, amb accés des de dos carrers.