EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2023)
En fase de construcció.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres de 7 habitatges i 2 locals administratius/comercials, amb accés des d’un carrer i sense pati d’illa, resultant de la unió de 2 edificis existents, amb manteniment de gran part d’un dels edificis amb ús d’oficina.