Imatges 1 2 Plànols 1 2 3

EDIFICI PLURIFAMILIAR, FIGUERES (2018)
En fase de construcció.

Edifici plurifamiliar entre mitgeres amb dos habitatges i un aparcament de vehicles amb accés des d’un carrer i sense pati d’illa.