EDIFICI PLURIFAMILIAR. FIGUERES (2007)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2006)

Es desenvolupa formalment disposant sobre el basament refundit de planta baixa una façana plana, amb la seva lògica d’obertures, sobre la qual es disposa una segona pell configurada com a quatre lloses volades entre les que llisquen unes mampares de fusta Ipe per exteriors, que conformen una façana canviant en funció de les diferents disposicions de les mampares. La façana al pati és també plana, incorporant uns cossos volats oberts.

En planta, l’edifici s’estructura a través d’un nucli central de comunicacions, amb escala, replà, ascensor i nucli d’instal·lacions, al costat del qual es disposen dos patis que permeten disposar de ventilació creuada. Des del replà de planta es distribueixen quatre habitatges en disposició simètrica. En planta baixa es sacrifica un habitatge per a disposar els accessos a aparcaments i escala de veïns. La planta tercera incorpora en cada habitatge una escala interior que permet accedir a una sotacoberta on es disposen diferents estudis.

La coberta és a dues aigües (inclinada convencional), amb una superfície central de coberta plana, on es disposen els col·lectors solars i altres elements tècnics de les instal·lacions, com el Riti superior, antenes, previsions d’espai per a aire condicionat, etc.