Imatges 1 Plànols 1 2

DOCUMENTACIÓ D’OBERTURA D’UNA ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA. FIGUERES (2017)

Mitjançant la “declaració responsable d’obertura”, es posa en coneixement a l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, com és el present cas de l’administració d’una loteria. Es declara que es compleixen els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat i que es disposa dels certificats corresponents.

Tot el projecte, en general, s’ha basat entre altres coses amb la normativa específica de les administracions de loteria i el Codi tècnic, sobretot pel que fa a Seguretat en cas d’incendi i accessibilitat.