Imatges 1 2 3 Plànols 1 2 3

CASA ENTRE MITGERES. NAVATA (2006)
Col·laboradora en projecte de Jaume Torrent (2006)

L’edifici es desenvolupa formalment en una sola volumetria alineant-se en el carrer i en la part posterior, la façana es va esglaonant a mesura que puja de planta formant terrasses, per tal d’aconseguir que totes les estances siguin agradables, ventilin i rebin llum natural al màxim possible. Aquest edifici d’habitatge unifamiliar es desenvolupa en planta baixa on hi ha l’aparcament dels vehicles i l’entrada a l’habitatge, i en dues plantes més on es troben les diferents sales i habitacions.

La coberta és a dues aigües (inclinada convencional), amb una claraboia al centre, per poder il·luminar i ventilar l’habitatge en la zona d’escala i distribuïdor.