GASOLINERA PETREM. PONT DE MOLINS (2023)

El projecte proposa la construcció d’una unitat de subministre de combustible per a camions.

Volumètricament els elements importants a destacar són les dues marquesines. Una de les marquesines farà 14 m x 8 m i estarà ubicada aproximadament a 4,5 m d’altura lliure, on cobrirà els 2 sortidors de vehicles de turisme. L’altra marquesina farà 10,70 m x 10 m i estarà ubicada aproximadament a 4,5 m d’altura lliure, on cobrirà els 2 sortidors de vehicles de camions, deixant sense cobrir el tercer sortidor.