BENZINERA PETREM. GIRONA (2013)

El projecte consisteix en la construcció d’una unitat de subministre de combustible per a turismes i camions.

Volumètricament l’element important a destacar és la marquesina. Aquesta farà 25 m x 8 m i estarà ubicada aproximadament a 4,5 m d’altura lliure, on cobrirà els 3 sortidors de vehicles de turisme. Els altres sortidors destinats als camions estaran sense cobrir. L’altre volum que es construirà és la zona de rentat (3 boxes amb el seu local tècnic) amb la caseta d’instal·lacions just al costat, unificant la volumetria.