AVANÇ PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, SAUS CAMALLERA I LLAMPAIES (2019)
En fase de redacció. Concurs primer premi.

Participació al concurs per la redacció del P.O.U.M. de Saus Camallera i Llampaies.