Imatges 1 2 3 4 5 Plànols 1

APARCAMENT DE CAMIONS PETREM. SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA (2017)
Projecte i activitat

L’àmbit de l’aparcament de camions proposat disposa d’una superfície aproximada de 16.000 m2 i comptarà amb 116 places de camions. També s’instal·laran dues casetes prefabricades.

En el perímetre de la finca es proposa tota una franja de 4,5 m amb acabat de grava i limitat per La construcció d’una vorada de formigó, que efectua les funcions de topall de les rodes dels remolcs i evita que es trenquin les tanques i elements d’urbanització.

Imatge 1: Jordi Mas
Gestió d’obres: Gestió Integral d’obres