APARCAMENT DE CAMIONS PETREM. PONT DE MOLINS (2023)

L’àmbit de l’aparcament de camions proposat disposa d’una superfície aproximada de 10.000 m2 i comptarà amb 70 places de camions. També s’instal·laran dues casetes prefabricades.

En la zona on s’aparquen els camions es projecten unes voreres de 3,5 m amb acabat d’asfalt i limitat per la construcció d’una vorada de formigó, que efectua les funcions de topall de les rodes dels remolcs i evita que es trenquin les tanques i elements d’urbanització.