AMPLIACIÓ MAGATZEM, TERRASSA AMB PISCINA I INSTAL·LACIÓ PLATAFORMA ELEVADORA. NAVATA (2014)

Es tracta de l’ampliació de planta baixa del magatzem ja existent i a aquesta nova coberta s’hi ubica una piscina i un porxo. També s’instal·la una plataforma elevadora per donar accés als dos habitatges de les plantes pis.

Volumètricament, des del pati es fa un nou volum de només planta baixa i enretirat del mur de tanca. Per tant, des del solar de l’equipament es veu un volum prismàtic de planta baixa que surt de l’edificació existent, amb unes obertures allargades i amb una barana a la terrassa de fusta, per donar-li lleugeresa al volum.