REFORMA I AMPLIACIÓ EDIFICI ENTRE MITGERES, CANTALLOPS (2022)
En fase de projecte.

Reforma per dividir un edifici entre mitgeres en dos habitatges.