Sara Palmada, arquitecta

Sara Palmada, arquitecta des del 2018 (Escola Politècnica Superior de Girona), durant els seus estudis d’arquitectura va estar col·laborant amb “Un Parell d’Arquitectes” des de 2016 fins 2018.