Naiara Aldamiz-Echevarria, arquitecta tècnica

Naiara Aldamiz-Echevarria, arquitecta tècnica des del 2018 i graduada en Ciències i Tecnologies de l’Edificació des del 2011 (Escola Politècnica Superior de Edificació de Barcelona). Ha realitzat col·laboracions en diferents despatxos d’arquitectura a Barcelona i Alt Empordà. Ha cursat el nivell bàsic i intermig de Revit al 2016-2017.