Lorena de la Cruz, arquitecta

Lorena De La Cruz, graduada en estudis d’arquitectura des del 2021 (Escola Politècnica Superior de Girona). Tècnica de gestió i producció de construccions metàl·liques des del 2019.