Josep Oliver, arquitecte

Josep Oliver, arquitecte des del 2017 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Ha col·laborat amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura, amb els despatxs Roig Carné, Darq, Mireia Barnadas i Santi Vives i ha cursat formacions en construcció tradicional, intervenció en el patrimoni i fotografia. També ha format part d’Arquitectura Sense Fronteres voluntariant tant a nivell local com internacional.