Joan Soler Turró, arquitecte

Joan Soler Turró, arquitecte des del 2017 (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus) i arquitecte tècnic des del 2006 (Escola Politècnica Superior de Girona). Ha col·laborat en els despatx d’arquitectura de Lluís Gratacós i d’arquitectura tècnica Tecgi. Ha realitzat valoracions inmobiliàries i des del 2016 fins al 2023 ha estat col·laborant amb a SiS consultoria acústica.