Jaume Torrent, arquitecte

Jaume Torrent, arquitecte des del 1981 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Despatx professional a Figueres des de 1983 fins l’actualitat, desenvolupant diferents projectes d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, així com d’equipaments públics, en l’etapa inicial (1988-1997) juntament amb Joan Falgueras i Joan Antoni Rodeja, arquitectes i des del 2008 col·labora amb Mercè Oriol, arquitecta. El 1984 comença la seva col·laboració com a funcionari a la Direcció General d’Urbanisme, ocupant des de 1989 fins el 2004 el lloc de Cap del Servei Territorial a Girona. Redacta diversos plans urbanístics per encàrrec de l’INCASOL i de la DGU. Del 2004 al 2010 coordina el desplegament de la nova seu de la Generalitat a Girona des de l’empresa pública GISA i el 2008 és nomenat Director del Programa per la posada en funcionament d’aquesta seu institucional. Des del 2012 fins el 2021 Gerent de Serveis Comuns de la Delegació territorial del Govern a Girona.

Professor de diversos cursos i màsters, entre ells de Facility Management per l’Escola Sert, de l’Escola d’Administració Pública i Col·legis professionals.  Premis MOPU (1982), COAC Girona (1997),  Alfons Ortuño (2012), AEVAL (2013) i PAAS (2014).

Delegat del COAC a l’Alt Empordà (2006-2009), membre de diversos organismes col·legiats entre ells la Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural, Director de la Ponència Tècnica de la Comissió d’Urbanisme de Girona i tècnic a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Coordina diferents publicacions i exposicions sobre arquitectura i urbanisme.