M. Mercè Oriol, arquitecta

Maria Mercè Oriol, nascuda a Figueres, arquitecta des del 2008 (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), durant els seus estudis d’arquitectura ha estat becada tant pel Ministeri d’Educació com per la Universitat i va estar col·laborant amb l’arquitecte Jaume Torrent des del 2001 fins el 2010. En formació continua, realitza Cursos del Col·legi d’Arquitectes tant en l’àmbit de l’Arquitectura com de l’Urbanisme. És Membre de l’Associació per a la Defensa i Difusió del Patrimoni Arquitectònic des del 2008, Membre de la Junta del Patronat de la Catequística (entitat cultural) de Figueres des del 2015 fins el 2022 i Membre de la Comissió del Col·legi d’Arquitectes de la Delegació de l’Alt Empordà des del 2016 fins el 2022. Membre de la Junta del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona des del 2018 fins el 2022.


Àngel Fibla, arquitecte

Àngel Fibla, arquitecte des del 1992 (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), va formar despatx a Barcelona amb els arquitectes Jordi Fossas i Rafael Soto durant el període 1984-2016, desenvolupant la seva activitat en gairebé tots els camps de l’arquitectura i l’urbanisme, amb els que va obtenir 3 primers premis en diversos concursos públics i privats i va col·laborar puntualment amb els despatxos de Jordi Garcés, Enric Sòria, Jaume Bach, Gabriel Mora, Carles Teixidó, Álvaro Siza, Jaume Torrent, entre d’altres. Va ser membre de la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Cardedeu (1999-2006), Membre del Grup de Treball de Garraf-Sitges (2001-2005), Membre de la Comissió Tècnica dels seguiment del POUM a Garraf-Sitges (2016), Membre de l’AADIPA des del 1999 i Membre de la Comissió Tècnica del seguiment del POUM de Figueres (des del 2017).


Naiara Aldamiz-Echevarria, arquitecta tècnica

Naiara Aldamiz-Echevarria, arquitecta tècnica des del 2018 i graduada en Ciències i Tecnologies de l’Edificació des del 2011 (Escola Politècnica Superior de Edificació de Barcelona). Ha realitzat col·laboracions en diferents despatxos d’arquitectura a Barcelona i Alt Empordà. Ha cursat el nivell bàsic i intermig de Revit al 2016-2017.


Lorena de la Cruz, arquitecta

Lorena De La Cruz, graduada en estudis d’arquitectura des del 2021 (Escola Politècnica Superior de Girona). Tècnica de gestió i producció de construccions metàl·liques des del 2019.


Joan Soler Turró, arquitecte

Joan Soler Turró, arquitecte des del 2017 (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus) i arquitecte tècnic des del 2006 (Escola Politècnica Superior de Girona). Ha col·laborat en els despatx d’arquitectura de Lluís Gratacós i d’arquitectura tècnica Tecgi. Ha realitzat valoracions inmobiliàries i des del 2016 fins al 2023 ha estat col·laborant amb a SiS consultoria acústica.


Josep Oliver, arquitecte

Josep Oliver, arquitecte des del 2017 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès. Ha col·laborat amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura, amb els despatxs Roig Carné, Darq, Mireia Barnadas i Santi Vives i ha cursat formacions en construcció tradicional, intervenció en el patrimoni i fotografia. També ha format part d’Arquitectura Sense Fronteres voluntariant tant a nivell local com internacional.


Noelia Garrido, administrativa

Noelia Garrido, graduada en educació infantil l’any 2018 realitza tasques de control de documentació, coordinació i seguiment amb les diferents administracions i continguts de la web.


Jaume Torrent, arquitecte

Jaume Torrent, arquitecte des del 1981 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Despatx professional a Figueres des de 1983 fins l’actualitat, desenvolupant diferents projectes d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, així com d’equipaments públics, en l’etapa inicial (1988-1997) juntament amb Joan Falgueras i Joan Antoni Rodeja, arquitectes i des del 2008 col·labora amb Mercè Oriol, arquitecta. El 1984 comença la seva col·laboració com a funcionari a la Direcció General d’Urbanisme, ocupant des de 1989 fins el 2004 el lloc de Cap del Servei Territorial a Girona. Redacta diversos plans urbanístics per encàrrec de l’INCASOL i de la DGU. Del 2004 al 2010 coordina el desplegament de la nova seu de la Generalitat a Girona des de l’empresa pública GISA i el 2008 és nomenat Director del Programa per la posada en funcionament d’aquesta seu institucional. Des del 2012 fins el 2021 Gerent de Serveis Comuns de la Delegació territorial del Govern a Girona.

Professor de diversos cursos i màsters, entre ells de Facility Management per l’Escola Sert, de l’Escola d’Administració Pública i Col·legis professionals.  Premis MOPU (1982), COAC Girona (1997),  Alfons Ortuño (2012), AEVAL (2013) i PAAS (2014).

Delegat del COAC a l’Alt Empordà (2006-2009), membre de diversos organismes col·legiats entre ells la Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural, Director de la Ponència Tècnica de la Comissió d’Urbanisme de Girona i tècnic a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Coordina diferents publicacions i exposicions sobre arquitectura i urbanisme.


Jorge Garcia Romero, estudiant de projectes d’edificació

Jorge Garcia, estudiant de projectes d’edificació en l’institut Santa Eugènia (GIRONA). Ha participat en la segona edició de la beca RUBI amb col·laboració de PROALSO. Guanyador del concurs de Paletes de 2022 a Banyoles i de Campllong a 2023.


Elisa Cámara Punset, arquitecta tècnica

Elisa Cámara Punset, graduada en estudis d’arquitecta tècnica des del 2023 (Escola Politècnica Superior de Girona), actualment cursant el màster de Rehabilitació Arquitectònica en la Universitat de Granada. Durant els seus estudis ha realitzat col·laboracions amb dos despatxos de l’Alt Empordà. Treballa en els períodes de vacances dels estudis.