Urbanisme

L’especialització en el complex món de l’Urbanisme requereix uns coneixement específics que el meu despatx té, que combinats amb una experiència multidisciplinar en el món de l’edificació, paisatge i espai públic, per tenir una visió global del procés urbanístic: Paisatge (ordenació territorial, medi ambient), Planejament (documents urbanístics, processos, tramitacions, gestions), Edificació (model immobiliari) per tal d’enfocar el procés urbanístic cap a la consecució del producte més atractiu.