Paisatge

Entenc el paisatge com una eina per definir la ciutat i les infraestructures, vinculant-les d’una manera sostenible al medi ambient i al territori