Materialitat

En la cerca de l’autenticitat sobre la imatge, els materials i sistemes reals de muntatge, el procés constructiu, es converteixen en l’estètica. Vull fer objectes que exposin la seva causa, edificis que són processos preceptius. M’agrada pensar en la construcció com a creixement. No una forma idealitzada, si no la realització real de l’obra feta maca. Penso menys en l’arquitectura com art i visual que en l’arquitectura com a cuina i hàptica. Faig edificis per a la reunió i assemblatge d’ingredients. El pla és la recepta.